Resume

Werkervaring

Feb 2024 - heden
Boltrics

Team Lead Consultancy

Als Team Lead van het Consultancy team houd ik toezicht op het beheer en implementatie van zowel nationale als internationale projecten. In nauwe samenwerking met een toegewijd team van consultants en projectmanagers is ons primaire doel om een implementatie te realiseren met een ‘fixed time’ en ‘fixed price’ binnen een gespecificeerde termijn van 3 maanden, om uiteindelijk de juiste waarde te leveren aan onze meer dan 300 klanten wereldwijd.

Ons team bestaat uit 30 ervaren professionals, waaronder consultants, product leads/architecten, projectmanagers en leden van de Boltrics Academy. In mijn hoedanigheid ben ik gericht op het verfijnen van projectbenaderingen, het stroomlijnen van werkmethoden en het vaststellen van duidelijke strategische doelstellingen.

Een aspect van mijn rol draait om het stimuleren van de professionele groei van onze teamleden, door ervoor te zorgen dat ze de ondersteuning en middelen krijgen die zij nodig hebben. Door middel van persoonlijke training en mentorschap streven we ernaar om de vaardigheden en expertise van ons team voortdurend te verbeteren.

Okt 2021 - heden
Boltrics

Change & Release manager

Feb 2021 - Okt 2021
Boltrics

Logistiek consultant

Sep 2020 - Feb 2021
Boltrics

Support consultant

Feb 2020 - Aug 2020
HSO

Afstudeerproject "Pleasen met releasen"

Bij HSO Nederland, ben ik gestart met het afstudeerproject "pleasen met releasen". Het releasen van software is een complex proces dat gericht is om snel meerdere hoogwaardige productreleases te leveren. Tijdens de gehele softwareleveringscyclus is releasebeheer een van de belangrijkste praktijken die de organisatorische afstemming, voorspelbaarheid en hoogwaardige softwarelevering garanderen.

In samenwerking met collega's van HSO Nederland en een grote internationale klant, heb ik de processen geanalyseerd en gekeken hoe het releasemanagement proces verbeterd kon worden. Uiteindelijk is het "handbook release management" opgeleverd waar de processen staan beschreven; customer engagement, unified operations, logicapps, One Version, Externe interfaces en verschillende kleinere processen met uiteindelijk draagvlak vanuit het bestuur en alle stakeholders.

Opleiding

2016 - 2020
CHE

Innovatieve bedrijfskunde | HBO

Bedrijfskunde is een veelzijdige studie die je klaarstoomt voor een succesvolle zakelijke carrière. Zelf heb ik gekozen voor het profiel innovaties bedrijfskunde. Bij dit profiel komen drie grote onderwerpen aan bod namelijk procesgericht organiseren, informatiemanagement en innovatie. Het profiel innovatieve bedrijfskunde heeft als kenmerken: Interesse in talrijke bedrijfsprocessen, niet denken in beperkingen maar in kansen en tot slot graag willen vernieuwen voor organisaties en klanten.

2012 - 2016
CIOS Arnhem

Operationeel sport en bewegingsmanager | MBO

Ik heb mijn niveau 4 opleiding gevolgd op het CIOS in Arnhem. Uiteindelijk heb ik de studierichting Operationeel sport & bewegingsmanager (OSBM) gekozen dit heb ik gedaan met als doel op het HBO bedrijfskunde te gaan studeren. Op het CIOS heb ik twee keuzevakken afgerond namelijk Sportleider aangepaste sporten en Preventie Agressie en Geweld. De toelichting van deze keuzevakken is te vinden bij prestaties -> projecten.

CIOS:
Centraal Instituut Opleiding Sportleiders (CIOS) is een opleidingsinstituut dat in Nederland een aantal mbo-opleidingen aanbiedt. De kern van alle opleidingen is sport en bewegen. Daarbij heb je vooral alle basisvaardigheden geleerd van de grotere sporten zoals: Turnen, atletiek, balsporten en zelfverdedigingssporten. Daarnaast ben je gespecialiseerd in didactiek, lesgeeftechnieken, trainingsmethodes en manieren van trainen (zoals Aërobe vs Anaërobe trainen).

2008 - 2012
Pallas Athene College

VMBO TL - Profiel Economie

Op het Pallas Athene College ben ik afgestudeerd met het profiel Economie en heb ik de vooropleiding van het CIOS gevolgd waardoor ik zekerheid had om aangenomen te worden op het CIOS en geen voorselectie heb hoeven doe

Mijn volledige CV is te vinden via LinkedIn:
https://www.linkedin.com/in/teunslagter/

Certificaten

Certified SAFe® 6 Agilist

Credential ID: 79003819-4451
Jan 2024

Microsoft Certified: Power Platform Fundamentals

https://www.credly.com/badges/bd0e4e1a-566e-49aa-aacf-6c61e942c85e/linked_in_profile
Apr 2020

Microsoft Certified: Dynamics 365 Fundamentals

https://www.credly.com/badges/88db13d0-bf05-410f-8f3e-6c5fff3a2bc7/linked_in_profile
Mar 2020

Lean Six Sigma (Green Belt)

Credential ID: 8073
Jan 2020

AL Extension Development Introduction in Dynamics NAV

Jan 2021

Microsoft Dynamics Business Central introduction

Sep 2020

Microsoft Dynamics Business Finance

Sep 2020

Lean Six Sigma (Yellow Belt)

Credential ID: 7967
Dec 2019

Masterclass Lean Management Nyenrode Business University

Mar 2019

Vrijwilligerswerk

Ik ben met veel plezier vrijwilliger geweest bij de peppelaars. De Peppelaars is een sport en spel vereniging voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Deze mensen kunnen bij de vereniging iedere zaterdag ochtend komen zwemmen. Dit was altijd een moment waar zij heel erg op verheugden.

Het inzamelen van geld voor het goede doel Miles For Muscles. Dit gebeurde tijdens sportdagen georganiseerd door CASE.

Laten we Welzijn is een mentorproject voor jongeren die een stapje verder willen komen en daarbij iemand nodig hebben die er voor hen is. De mentor en de jongere trekken een jaar met elkaar op om van elkaar te leren, vaardigheden te ontwikkelen en de goede weg in te slaan. Want samen sta je sterk, en samen sta je er niet alleen voor!

Eigen ervaring

Ik was zelf mentor van een 27-jarige jongen, die hulp zocht voor het vinden van nieuwe vrienden, activiteiten en het heropbouwen van zijn leven door verschillende gebeurtenissen uit het verleden.

Skip to content