ProRail

De afdeling CIO Office legt een goed fundament voor business gerichte ICT-ontwikkelingen en ondersteunt daarin mede koersbepalend en richtinggevend bij de ontwikkeling van de ICT van ProRail. Zij volgen en analyseren de marktontwikkelingen in de ICT en vertalen deze naar strategische ICT-keuzes binnen ProRail. Projectvoorstellen en initiatieven worden gecombineerd tot één ProRail-breed ICT realiseerbaar Projectportfolio. De strategische ontwikkelingen wordt gevolgd en vastgelegd door Architectuur.

De vertaling van strategische keuzes en gewenste ontwikkelingen van de business, afgestemd met de ontwikkelafdelingen van ICT, worden opgenomen in het Integrale ProRail Informatieplan. Op basis van een transparant beoordelingsproces wordt een Integraal (ICT breed) Projectportfolio samengesteld.

Als basis voor verder uitvoering is Procesmanagement verantwoordelijk voor het opstellen van kaders en borgen van the way of working, methodieken en normeringen. Daartoe behoort ook de procesinrichting van het leveranciers- en contractmanagement.


Eigen bijdrage:

Tijdens deze stage heb ik gewerkt aan het project “Organiseren Rondom Diensten” dit is een project dat uiteindelijk moet zorgen voor het inrichten van ProRail ICT (600 medewerkers) in diensten in plaats van afdelingen. De organisatie wil zich meer bewegen richting frameworks zoals SaFe en ik heb samen met MT leden + projectteam de visie gevormd hoe ProRail er over 2 jaar uit kan komen te zien en welke stappen ondernomen moeten worden om tot deze transformatie te komen.

Description

Skip to content