Gemeente Ede

IPPM is verantwoordelijk voor het strategisch en beleidsmatig door ontwikkelen van de organisatie met betrekking tot informatiserings- en automatiseringsvraagstukken. Initiëren en sturen op strategische en tactische vraagstukken met een politieke, organisatorische, economische en/of maatschappelijk impact.

Actief in externe relatienetwerken, zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau. Vanuit activiteiten in de markt ontwikkelen van visie, beleid en adviserend aan de concerndirectie en het college over beleidsprioriteiten en zorg dragen voor implementatie.


Eigen bijdrage:

Tijdens deze stage heb ik twee opdrachten zelf mogen uitvoeren en kunnen meelopen met de CIO van de afdeling IPPM. Ik heb voor de gemeente Ede het aanbestedingstraject inzichtelijk gemaakt van enkelvoudig, meervoudig en Europees aanbesteden. Hierdoor hoeven collega’s niet zelf meer te zoeken maar is het meteen duidelijk hoelang een aanbesteding duurt, welke documenten ingevuld moeten worden maar ook wie de eigenaar is van elke processtap.

Naast het aanbestedingstraject heb ik ook een opdracht uitgevoerd dat betrekking had op de Enterprise architectuur van de gemeente Ede. Samen met de architecten is er op basis van verschillende modellen zoals GEMMA, TOGAF en NORA een architectuurmodel opgesteld die geldt voor de gehele gemeente. Uiteindelijk is dit samengevat in een kubus en animatie zodat dit gecommuniceerd kan worden aan alle afdelingen.

Description

Skip to content