Archives

Gemeente Ede

IPPM is verantwoordelijk voor het strategisch en beleidsmatig door ontwikkelen van de organisatie met betrekking tot informatiserings- en automatiseringsvraagstukken. Initiëren en sturen op strategische en tactische vraagstukken met een politieke, organisatorische, economische en/of maatschappelijk impact. Actief in externe relatienetwerken, zowel op nationaal, regionaal als lokaal niveau. Vanuit activiteiten in de markt ontwikkelen van visie, beleid…

Read More

ProRail

De afdeling CIO Office legt een goed fundament voor business gerichte ICT-ontwikkelingen en ondersteunt daarin mede koersbepalend en richtinggevend bij de ontwikkeling van de ICT van ProRail. Zij volgen en analyseren de marktontwikkelingen in de ICT en vertalen deze naar strategische ICT-keuzes binnen ProRail. Projectvoorstellen en initiatieven worden gecombineerd tot één ProRail-breed ICT realiseerbaar Projectportfolio….

Read More

Skip to content