loading
Werkzaam bij Boltrics

Welkom, ik benTeun Slagter

Download CV

HSO

Category : business
Klant : HSO
Projectduur :februari 2020 | augustus 2020

Bij HSO Nederland, ben ik gestart met het afstudeerproject "pleasen met releasen". Het releasen van software is een complex proces dat gericht is om snel meerdere hoogwaardige productreleases te leveren. Tijdens de gehele softwareleveringscyclus is releasebeheer een van de belangrijkste praktijken die de organisatorische afstemming, voorspelbaarheid en hoogwaardige softwarelevering garanderen.

In samenwerking met collega's van HSO Nederland en een grote internationale klant, heb ik de processen geanalyseerd en gekeken hoe het releasemanagement proces verbeterd kon worden. Uiteindelijk is het "handbook release management" opgeleverd waar de processen staan beschreven; customer engagement, unified operations, logicapps, One Version, Externe interfaces en verschillende kleinere processen met uiteindelijk draagvlak vanuit het bestuur en alle stakeholders.